Zeleni Dar

Pogoji uporabe

Z vstopom na to spletno stran brezpogojno sprejemate naslednje Splošne pogoje uporabe, ki si jih lahko ogledate ali jih natisnete.

Splošni pogoji uporabe spletnih strani

Avtorske pravice

To spletno stran je za vas pripravil Stanko Gobec, Olimje 40, 3254 Podčetrtek, skrbnik spletnega mesta. Če ste opazili napako, vas prosimo, da nas na to opozorite na elektronski naslov: pira.zelenidar@gmail.com! Z vstopom na to spletno mesto vsakdo, brez omejitev in zadržkov, sprejema Splošne pogoje uporabe spletne strani.

Vsebina

Vse vsebine, ki se nahajajo na spletni strani so informativnega značaja in so namenjene predvsem informiranju. Skrbnik spletnega mesta se obvezuje, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov. Skrbnik si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni modele, specifikacije in razpoložljivost izdelkov..

Cene izdelkov

Vse cene navedene na tej spletni strani so izključno informativne narave in ne predstavljajo prodajne ponudbe za izdelke Zelenidar ter za pooblaščene prodajalce in serviserje niso obvezujoče. Nakup kateregakoli izdelka Zelenidar je predmet pogojev posamičnih kupoprodajnih pogodb.

Uporaba piškotkov

Skrbnik uporablja tehnologijo piškotkov, ki mu omogoča sledenje vaše poti po skrbnikovi spletni strani, registracijo aktivnosti uporabnikov na tej spletni strani ter ocenjevanje in izboljševanje spletne strani z namenom, da bi jo lahko naredili kar najbolj prijazno do uporabnikov. Sami lahko svoj spletni brskalnik nastavite tako, da izključite možnost dela s piškotki, ali tako, da vas opozori kadar bodo piškotki poslani.

Uporaba konfiguratorja

Konfigurator je orodje za pomoč uporabnikom ter promocijo izdelkov dopolnilne dejavnosti na kmetiji Zeleni dar. Informacije, ki jih posreduje konfigurator so izključno informativne narave in ne predstavljajo končne prodajne ponudbe za izdelke Zeleni dar. Skrbnik si pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, brez predhodnega obvestila ali utemeljitve, spremeni konfigurator.

Osebni podatki/uporabniški podatki

Podatke, ki jih skrbniku spletnega mesta posredujete preko spletnih strani, bo uporabil izključno skrbnik spletnega mesta z namenom oblikovanja ponudbe storitev in/ali izdelkov dopolnilne dejavnosti na kmetiji Zeleni dar. V skladu z naravo takšnih informacij dopolnilne dejavnosti na kmetiji Zeleni dar in skrbnik spletnega mesta skušata po svojih najboljših močeh zagotavljati varno zbiranje, prenos in shranjevanje osebnih podatkov. Skrbnik spletnega mesta vaših osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim pravnim ali fizičnim osebam, razen drugim entitetam v okviru mreže poslovno-storitvenih centrov dopolnilne dejavnosti na kmetiji Zeleni dar. Kadarkoli lahko uveljavljate pravico do dostopa, do popravka ali preklica dovoljenja za uporabo svojih osebnih podatkov.

Skrbnik spletnega mesta upošteva naravo interneta kot medija, preko katerega lahko posamezniki posredujejo povratne informacije ali druge podatke v zvezi s skrbnikovo spletno stranjo. Skrbnik spletnega mesta si bo po svojih najboljših močeh prizadeval, da bodo tako posredovani podatki in povratne informacije, če bodo primerne in uporabne, tudi upoštevane. Skrbnik spletnega mesta ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z vsakršnimi, s strani uporabnika posredovanimi podatki, in si pridržuje pravico, da kakršnekoli takšne podatke odstrani iz svojih baz brez obrazložitve ali predhodnega obvestila.

Avtorske pravice, industrijska lastnina in intelektualna lastnina

Oblika te spletne strani in vse njene vsebine so zaščitene s pravicami industrijske in intelektualne lastnine. Informacije, besedila, slike ali druge grafične elemente, ki jih najdete na tej spletni strani, lahko uporabite izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo in je ne smete, ne v celoti ne delno, reproducirati, spremeniti, razpošiljati, licencirati ali izdati v obliki publikacij v kakršnekoli namene, razen za ogledovanje, brez predhodnega pisnega dovoljenja skrbnika.

Obvestilo o avtorskih pravicah, industrijski lastnini in intelektualni lastnini

Oblika te spletne strani in vse njene vsebine so zaščitene s pravicami industrijske in intelektualne lastnine. Informacije, besedila, slike ali druge grafične elemente, ki jih najdete na tej spletni strani, lahko uporabite izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo in je ne smete, ne v celoti ne delno, reproducirati, spremeniti, razpošiljati, licencirati ali izdati v obliki publikacij v kakršnekoli namene, razen za ogledovanje, brez predhodnega pisnega dovoljenja skrbnika.

Omejitev uporabe slik na spletnih straneh

Skrbnik spletnega mesta upošteva naravo interneta kot medija za izmenjavo informacij in posameznikom dovoljuje reprodukcijo slik s skrbnikove spletne strani na podlagi prošnje, poslane administratorju spletne strani na elektronski naslov: pira.zelenidar@gmail.com. V nadaljevanju informativno navajamo nekatere kriterije za obravnavanje takšnih prošenj:

  • spletna stran znamko Zeleni dar in izdelke Zeleni dar prikazuje v pozitivni podobi;
  • spletna stran ne vsebuje neprimernega ali nezakonitega gradiva;
  • uporabljene slike ostanejo nespremenjene (brez dodanega besedila na slikah, slike niso razrezane ali zlepljene z drugimi slikami, barve in proporci slik ostanejo nespremenjeni itd.);
  • dovoljena je le reprodukcija slik, ki predstavljajo izdelke Zeleni dar. Reprodukcija oblike in videza te skrbnikove spletne strani ni dovoljena;
  • število reproduciranih slik ni preveliko in je v skladu z namembnostjo spletne strani;
  • lastnik avtorskih pravic je skrbnik spletnega mesta ter »Copyright © Zeleni dar, dopolnilna dejavnost na kmetiji«;
  • z uporabo slik se posameznik ali organizacija strinja, da z njim oz. z njo skrbnik lahko naveže stik z namenom ustvariti povezavo s spletne strani Skupine Zelenidar na spletno stran posameznika oz. organizacije

Blagovne znamke

Vse blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke prikazane na tej strani, so last dopolnilne dejavnosti na kmetiji Zeleni dar, ali tretje stranke. Njihova uporaba, trajen prenos na zasebni podatkovni vir, kopiranje ali distribucija na kakršen koli način brez pisnega dovoljenja dopolnilne dejavnosti Zeleni dar, ali tretje stranke, glede na posamezni primer, je prepovedana.

Hiperpovezave

Skrbnikova spletna stran lahko vsebuje povezave na druge spletne strani, ki so povsem neodvisne od te spletne strani. Skrbnik nikakor ne jamči za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij, vsebovanih v vsakršnih takšnih povezavah ali na drugih spletnih straneh, na katere vodijo povezave s skrbnikove spletne strani. Do takšnih spletnih strani dostopate na lastno odgovornost.

Omejitev odgovornosti

Skrbnik spletnega mesta izrecno zavrača vsakršno odgovornost za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno, posledično ali drugo škodo, ki je nastala kot posledica ali, ki je kakorkoli povezana z vašim dostopanjem do ali uporabe skrbnikove spletne strani, med drugim tudi za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo kot posledica delovanja računalniških virusov ali vašega zanašanja na informacije, pridobljene preko skrbnikove spletne strani.

Posodabljanje pogojev uporabe

Skrbnik spletnega mesta si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene.

Kontakt

Stanko Gobec-Zeleni dar, Olimje 40, 3254 Podčetrtek

Objava sprememb

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena v tej izjavi o varovanju osebnih podatkov, na vstopni strani www.zelenidar.com in na drugih ustreznih mestih.

E-mail: pira.zelenidar@gmail.com